Čistenie notebooku ACER 2304 NLC

01.01.2007

Prečo

Som vlastníkom lowendového notebooku Acer 2304 NLC. Práve niekedy v tomto odbobí to budu 2 roky čo som ho zakúpil. To znamená, že práve niekedy teraz mu končí záruka. Tento notebook, podobne ako drvivá väčšina ostatných notebookov, má jednoduchý systém na chladenie procesora. A síce, jeden malý ventilátor, ktorý sa za istých okolností zapne a za istých okolností sa opäť vypne. Tento ventilátor chladí heatpipe, ktorá vedie priamo k procesoru počítača. V prípade tohto konkrétneho notebooku sa ventilátor zapne ak teplota CPU dosiahne 60˚C. Akonáhle sa teplota zníži na 50˚C, ventilátor sa vypne.

Ventilátor nasáva vzduch jedným otvorom a vyháňa druhým. Pri tomto procese sa však v najbližšom okolí ventilátora usádzajú malé čiastočky prachu. Ten sa časom akumuluje až do takého množstva, že celý chladiaci systém stráca svoju účinnosť. To sa prejavuje v častejšom zapínaní ventilátora a v extrémnych prípadoch to môže vyústiť do situácie že sa ventilátor vôbec nevypína a beží nonstop. Takáto situácie je samozrejme nežiadúca, pretože to znamená že CPU má vyššiu teplotu a to znižuje jeho životnosť. Taktiež sa pri zanesenom ventilátore prejavuje jeho zvýšená hlučnosť. Toľko azda k dôvodom.

Ako

Pre očistenie ventilátora je logicky potrebné dostať sa až priamo k nemu. U rôznych značiek a rôznych notebookoch sa to prevádza rôzne. V mojom prípade postačovalo odskrutkovať jeden kryt na spodnej strane notebooku. Ešte predtým som však pre istotu a strach zo skratu odstránil batériu.

odstránenie batérie odmontovanie krytu

Pod krytom sa ukrýval samotný ventilátor, ktorý bol pripevnený len 1 skrutkou. Najprv však bolo vhodné odpojiť napájanie z matičnej dosky. Na fotke je zreteľne vidieť prach usadený aj mimo ventilátor na matičnej doske. Dostatočná vrstva prachu môže za istých okolností viesť elektrický prúd, čím by došlo k skratu a pravdepodobne poškodeniu komponentu.

odkrytie krytu odpojenie napájania

Samotná vrtuľa ventilátora bola schovaná pod tenkým plastovým krytom. Ten bol primontovaný za pomoci niekoľkých malých skrutiek.

ventilátor

Po odstranení ventilátora sa odkryl prach usadený na vyfukovacom otvore.

prach na vyfukovacom otvore

Samotné čistenie som prevádzal pomerne jednoducho. Štetcom som odstraňoval prach a ten som zároveň odsával vysávačom. Samozrejme čo najopatrnejšie, nerád by som povysával niečo čo nemám.

čistenie

Na záver už ostávala len všetko zasa poskladať dokopy. Po zložení neostaly žiadne zvyšne skrutky, čo je vždy dobrým znamením.