Last.fm Artist cloud

01.01.2007

Vďaka otvorenému API služby Last.fm je možné vytvárať rôzne aplikácie a mashupy, príkladom je napríklad Artist cloud od http://lastfm.dontdrinkandroot.net/. Nižšie je ukážka môjho cloudu za 3 mesiaca.

last.fm artist cloud for last 3 months

Ďalším príkladom je napríklad zobrazenie Loved tracks, v tomto prípade však ide len o XML + XSLT.